ББП-12 үздіксіз қоректендіру блогы

ББП-12 үздіксіз қоректендіру блогы электр қуатын авариялық ажырату кезінде аралық таңдамалы байланыс пункттерінің, басқарушы станциялардың немесе басқа жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған.
Жеткізу жинағы:
• металл корпустағы үздіксіз қоректендіру көзі (аккумуляторы орнатылған);
• паспорты;
• орау ыдысы.

1. Техникалық деректер:

Жалпы сипаттамалар
• 1.1 ББП–12 жабық үй-жайларда үздіксіз жұмысты қамтамасыз етеді, МЕМСТ 15150 бойынша УХЛ4 орындауға сәйкес келеді, бірақ +1оС бастап +40оС дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығында (65±15)%жұмыс істеу үшін.
• 1.2 ББП –12 келесі функциялардың орындалуын қамтамасыз етеді:
• ауыспалы ток желісінің кернеуі 220В 50Гц болмаған кезде аккумулятордан жүктемеге 12В қуат кернеуін беру;
• 220В 50Гц ауыспалы ток желісі болған кезде буферлік режимде аккумуляторды қайта зарядтау;
• шығыс кернеуінің болуын көрсету;
• аккумулятор жай-күйін көрсету
• аккумуляторды терең қуатсызданудан қорғау.

2. Электрлік параметрлер

• 50Гц, В 220±22 ауыспалы ток желісінің кіріс кернеуі
• Шығу кернеуі, В 13,2±0,4
• Максималды жүктеме тоғы А 0,25 артық емес
• Аккумулятор зарядының кернеуі, 13,2±0,4
• Аккумулятор зарядының максималды тоғы А 0,35 артық емес
• Аккумулятор жүктемеден ажыратылатын және “Разряд”, В 10,2±0,4 көрсеткіші қосылатын кернеу
• Аккумулятор батареясының сыйымдылығы А*ч 1,2-1,3

3.Пайдалану сипаттамалары:

• габаритті өлшемдері ББП –12 160х115х85 мм артық емес;
• 220В 50Гц ауыспалы ток желісінің кернеуі болмаған кезде промпункттері жұмысының орташа ұзақтығы (қатты байланыс режимінде) кемінде 12 сағат;
• ББП –12 орташа қызмет ету мерзімі кем дегенде 6 жыл;
• істен шыққанға дейін жұмыс істеу кем дегенде 8000 сағат.

KZ