Өнімдер

Компьютерлік техника

Отандық ZIK компьютерлерін әзірлеу кезінде ҚР БҒМ талаптары ғана емес, сонымен қатар балалармен бірге онлайн оқытатын немесе оқытатын мұғалімдер мен ата-аналар да ескерілді.

5 класты дәлдіктегі баспа платаларын дайындау

2016 жылдың желтоқсан айында "Завод им. С. М. Кирова" АҚ баспа платаларын өндіру бойынша заманауи желіні іске қосты және Қазақстанда 4-5 класты дәлдіктегі (МЕМСТ Р 53429-2009 бойынша) біржақты және екі жақты баспа платаларының бірінші және жалғыз өндірушісі болды.

Теміржол өнімдері

«Завод им. С.М. Кирова» АҚ "КОНВОЙ– П" күзет дабылы жүйесі- өзіндік әзірлемесі стационарлық және жылжымалы объектілерді (оның ішінде теміржол жылжымалы құрамында орнатылған) рұқсатсыз кіруден, қылмыстық сипаттағы процестерден немесе құбылыстардан қорғауға арналған автоматтандырылған кешен болып табылады.

Мұнай-газ өнімдері

Сіздерге БУШК-2МП басқару блогы негізінде өзін жақсы дәлелдеген мұнай кен орындарындағы тербелетін станоктарды бақылауға және қорғауға арналған бағдарламалық-аппараттық кешенді ұсынамыз. "Завод им. С.М. Киров" АҚ мұнай мақсатындағы өнімдерінің сапасы жоғары және барлық техникалық сипаттамаларға сәйкес келеді.

KZ