БУШК – 2МП басқару блогы

Басқару блогы берілген бағдарлама бойынша электр қозғалтқыштарының жұмысын басқаруға, электр қозғалтқыштарын авариялық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етуге және желі кернеуі түскен және кейіннен қалпына келтірілген кезде оларды автоматты түрде іске қосуға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

1. Қуат кернеуі (жерге тұйықталған бейтараптану үш фазасы), В380 (+10; -20)%
2. Ауыспалы ток жиілігі, Гц 50 1
3. Блокпен басқарылатын электр қозғалтқыштарының қуат диапазондары
(орындау нұсқасына байланысты), кВт 8-55
4. Блок тұтынатын қуат, ВА, 80 аспайтындай
5. Жоғалған және қайталанған кезде реттелетін автоматты іске қосу
желіде кернеудің пайда болуы, 10-99- бастап қосудың кешігу уақытымен
6. Циклдік режимде жұмыс (жұмыс кідірту)
әр режим бойынша уақыт аралығы бар тәулік бойы жұмыс істейтін
бағдарлама бойынша, орнату дискреттілігі 1 сағат (0 24) сағ диапазонында орнатылады
7. Циклдік режимде жұмыс (жұмыс кідірту) 16 аспайтын уақытқа жұмыс
режимін өзгертпестен қысқа мерзімді электр қуатын өшіруге мүмкіндік береді
8. Қорғау және орнату:
а) ауыспалы токтың 3 фазалық желісінің үзілуінен қорғау
220/380 В және ВЛ 6 кВ, іске қосу уақыты, 1-4 бастап
б) электр қозғалтқышының білігіндегі шамадан тыс
жүктемелерден қорғау, іске қосу уақыты, 5 бастап -12
в) электр желісінің фазалық кернеуінің рұқсат етілмеген кернеу
бейсимметриясы кезінде қозғалтқыштың қосылуын қорғау
г) 12 Iном.эд. орнату тогымен максималды ток қорғанысы.
9. Блоктың жұмыс режимдері қолмен, автоматты
10. Конструктивті орындау блоктың шаң мен ылғалға төзімділігін
қамтамасыз етеді, оған бөгде адамдардың ену мүмкіндігін
болдырмайды, ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ тию мүмкіндігін болдырмайды
11. Блоктың құрылымында тек жанбайтын және қиын тұтанатын материалдар қолданылады
12. Блоктың ішкі қондырғысы және оның сыртқы тізбектермен байланысы
"Электр қондырғыларын орнату ережесі" және МЕМСТ.2933-83. талаптарына сәйкес келеді.
13. Габариттік өлшемдері, мм, 710x750x350 артық емес
Жұмыс температурасының аралығы, °С 35 бастап + 50 дейін
14. + 25 сС температурадағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы,%, 95 аспайды

KZ