Изменения в антикоррупционном законодательстве Республики Казахстан

"Қазақстан инжиниринг" ҰК "АҚ комплаенс-қызметі 2023 жылға сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама Қазақстан Республикасы (бұдан әрі - ҚР).

Введенные поправки позволят обеспечить снижение коррупции как негативного фактора для социально-экономического развития государства, повышение активности гражданского общества в противодействии коррупции, формирование антикоррупционной культуры, создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции.

Негізгі өзгерістер сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы міндеттерге қатысты болды:

▪ ️ Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті және оларға теңестірілген тұлғалардың негізсіз баюын бақылаудың алдын алу шаралары арқылы сыбайлас жемқорлық көріністерін барынша азайту;

▪ ️ Мемлекеттік қызметшілер үшін кірістер мен шығыстар арасындағы декларациялардағы алшақтық үшін жауапкершілік;

▪ ️ сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлайтын адамдарды, оның ішінде олардың еңбек құқықтарына қысым көрсетуден және ұсынылған ақпараттың құпиялылығынан кепілдіктер арқылы тиісінше қорғауды қамтамасыз ету;

▪ ️ Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде басқару функцияларын жүзеге асыратын тұлғалардың декларацияларында көрсетілген мәліметтерді ұйымның ресми интернет-ресурсында жариялау жөніндегі норманың қолданылуы 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрды;

▪ ️ Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде құрылымдық бөлімшеден басқа функцияларды атқаратын жауапты тұлғаны айқындау мүмкіндігі пайда болады антикоррупционной комплаенс-службы

▪ ️ ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер туралы үлгі ережені әзірлеп, бекітті (приказ Председателя Агентства от 31.03.2023 года, №112);

▪ ️ Агенттіктің сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтер қызметін квазимемлекеттік сектор субъектілерінде үйлестіруі тек әдістемелік қолдау, оқыту іс-шараларын жүргізу және квазимемлекеттік сектор субъектілерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша ақпарат алмасу шеңберінде ғана белгіленген.

KZ