"ПЯ-1"жол жәшігі

ПЯ-1 жол жәшіктері трансформаторларды, релелерді, шағын резисторларды орнатуға, сигналдық кабельді бөлуге, рельс тізбектерінің аспаптарын ұстатқыштардың көмегімен рельстерге қосуға арналған. 

Еден құрылғылары-дәнекерленген конструкциялы болат корпусты қақпақтары және кабельдерді қорғауға арналған сақтандырғыш құбырлар. Құрылғының ішіне шаң мен ылғалдан қорғайтын қақпақтардың ойықтарына резеңке тығыздағыштар салынады.

Сонымен қатар, құрылғылар ұстатқыштармен жабдықталуы мүмкін. Ұстатқыштардың типтік өлшемдері және олардың саны нақты жобамен айқындалады және шартта келісіледі.

Статив корпусына қатысты ток өткізгіш бөліктердің электрлік оқшаулауы 50 Гц жиіліктегі айнымалы токтың 1500 В кернеуімен тексеріледі.

Қалыпты климаттық жағдайларда статив корпусына қатысты ток өткізгіш бөліктердің оқшаулау кедергісі кемінде 200 МОм.

KZ