УДЗ-11 Электр қозғалтқышын қорғаудың адаптивті құрылғысы

УЗД-11 қозғалтқышының микропроцессорлық адаптивті қорғаныс құрылғысы үш фазалы асинхронды электр қозғалтқыштарын кешенді қорғауға арналған. Қорғау қозғалтқыштың ақаулығы анықталған жағдайда оны авариялық ажырату немесе оның қосылуын болдырмау жолымен жүзеге асырылады. Құрылғы қуат желісі мен қозғалтқыш тоғын үздіксіз басқарады. Сонымен қатар, құрылғы қозғалтқыштың қызуын, сорғының май картеріне немесе электр қозғалтқышымен жұмыс істейтін басқа құрылғыға судың түсуін бақылай алады, апаттардың сыртқы дискретті сигналдарын өңдей алады. Құрылғы орамалардың немесе қозғалтқыштың қуат кабелінің оқшаулау кедергісі төмендеген жағдайда жүктемені қосуға тыйым салу туралы алдын-ала команда жасайды.

Орындалатын қорғаныс функциялары:

• Барлық фазалар бойынша интеллектуалды ток қорғанысы, соның ішінде:
• шамадан тыс токтан қорғау;
• қозғалтқыштың жылу жүктемесінен қорғау (жылу моделі негізінде)
• бос фазалық үзілістен қорғау;
• фазалық токтардың қисаюынан қорғау;
• Фазалық реттілікті бақылау;
• Кернеудің белгіленген шекарадан шығуынан қорғау;
• Орамалардың оқшаулауы бұзылған кезде қозғалтқышты қосу бұғаттамасы;
• Жылу датчиктерін қолдана отырып, қозғалтқыштың қызып кетуінен қорғау;
• Сыртқы датчиктер мен құрылғылардан сигналдар арқылы қозғалтқышты қорғаныстық ажырату;
• Сорғының май картеріне судың түсуін бақылау;
• Жылу датчиктері мен ылғалдылық датчигінің жарамдылығын бақылау.

Қосымша фунциялар:

• Қорғалған қозғалтқыштың іске қосу сипаттамасын өлшеу;
• Электр қозғалтқышының өлшенген іске қосу сипаттамасына сәйкес ток қорғанысын автоматтандырылған реттеу (қорғаныс қондырғыларын бейімдеу);
• Қозғалтқыштың ажырау себебін көрсету;
• Авария жойылғаннан кейін жүктемені қайта қосуды кешіктіру;
• Құрылғы аварияның жойылғанын анықтай алмайтын жағдайларда қайта қосу бұғаттамасы;
• Қорғау параметрлерін жедел өзгерту мүмкіндігі;
• Баптауларды рұқсатсыз өзгертуден қорғау;
• Қозғалтқыштың күйін қашықтан басқару;
• Қозғалтқыштың жұмысын қашықтан басқару;
• Жұлдыз-үшбұрыш қосқышы бар қозғалтқыштың іске қосылуы мен тоқтауын басқару;
• Автоматты ажыратқыштың тәуелсіз ағытқышын басқару;
• Реверсті режимде жұмыс істейтін қозғалтқышты басқару;
• Қозғалтқыштың сыртқы іске қосу және тоқтату сигналдарын өңдеу;
• Қозғалтқышты уақыт бойынша циклдік іске қосу және тоқтату мүмкіндігі;
• Қозғалтқыш жұмысының хаттамасын жүргізу;
• Авариялық жағдайлар хаттамасын жүргізу;
• Мотосағатты санау;
• Аварияға дейінгі осциллограммаларды жазу

KZ